Mozaiki/Mosaics

Każde miasto ma swoje charakterystyczne elementy architektoniczne, mniej lub bardziej widoczne i oczywiste. W Szczecinie tę rolę pełnią mozaiki. Chodzi tu głównie o te na murach. Szczecińska mozaiką, która przetrwała przemiany ustrojowe, jest ta na fasadzie kina „Kosmos”, obecnie przesłonięta nienachalnej urody budynkiem. Ale to nie wszystkie przykłady. Z dzieciństwa pamiętam mozaikę, autorstwa Jana Zdarewicza, na podłodze nie istniejących już ZPO „Odra”. Ona jednak też ocalała i dziś można ją zobaczyć w oddziale Muzeum Narodowego w Ratuszu Staromiejskim. A jest jeszcze mozaika na ścianie SDS-u. Miłośnicy naszego miasta wytropili jeszcze więcej tych ozdób, włącznie z tą najnowszą na Bulwarach,  i sporządzili ich mapę, tu w wersji do druku . Można ich znaleźć na FB , na którym zamieścili instrukcję złożenia wydrukowanej mapy. Jest to ciekawa inicjatywa, o której szeroko mówiły krajowe media. Organizowane są nawet „mozaikowe spacery”. Nasze miasto kryje w sobie jeszcze wiele ciekawych rzeczy.

 

Every city has its own unique pieces of architecture that are more or less obvious and eye-catching. In Szczecin it’s the role of mosaics, these on the walls in particular. One example of a Szczecin mosaic that survived the political transformation of the 1989 is the one on the facade of the then „Kosmos” film theater. Now it’s blocked from view by a not so pretty building. But there’s more. I have a childhood memory of the mosaic of now non-existent „Odra” cloth factory, designed by Jan Zdarewicz. that was on the floor.  It survived and can be seen in the Ratusz Staromiejski. And there’s, too,  the one of the wall of the SDS. Szczecin lovers found more mosaics, the latest one at the Blvds included and made their printable map with the guides, on Facebook how to put it together. Theirs is an interesting initiative, the Polish media talked much about. And „the mosaic walks” are organized, with professional guides. Our home city Szczecin has many secrets that are waiting to be discovered.Mozaika_Odra