To już 90 lat/It’s been 90 years

Ostatnio w krajowych mediach mówi się o tzw. zaślubinach Polski z morzem. Chodzi tu o symboliczny gest generała Hallera, który po powrocie Polski na mapę świata wrzucił do Bałtyku pierścień. Symbolizowało to trwałą więź naszego kraju z tym morzem. Po drugiej wojnie, w Kołobrzegu, miało miejsce odnowienie tych ślubów. No i znacząco zwiększyła się długość polskiego wybrzeża a wraz z nią możliwości, bo do portu w Gdyni doszedł m.in. Szczecin. To ze Szczecinem była ściśle związana m.in. Danuta Kobylińska-Walas, pseudo „Żaba”, pierwsza polska kobieta-kapitan żeglugi wielkiej. Po transformacji ustrojowej w 1989 nasza morskość mocno zmalała, ale teraz znów ją odzyskujemy. Dowodzi tego np. otwarcie w zeszłym tygodniu ogólnodostępnego Muzeum Ichtiologicznego naszego ZUT. Po fuzji z AR poszerzył on swoją działalność i o tę dziedzinę. Pierwsza ekspozycja pokazuje rekiny, z widocznym na zdjęciu okazem. Owo muzeum będzie pokazywać eksponaty nie spotykane w Polsce i Europie a zebrane przez kilkanaście lat wypraw naukowo-badawczych naszych uczonych po całym świecie. Będą też zdjęcia z tychże wypraw, co podniesie walor tego muzeum. Drugie zdjęcie pokazuje bardziej niż zadowalający postęp prac na budowie MCN na Łasztowni.

 

In recent days Polish media spoke much about so called Polish „wedding to the sea”. This refers to general Haller throwing his ring into the Baltic Sea after Poland returned to the world map. This „wedding” symbolized our bond to the Baltic. After WW2, in Kołobrzeg, this oath and „wedding” was repeated. And it was then Poland gained more coast and with it possibilities as i.a. Szczecin joined Gdańsk and Gdynia ports. Poland’s first ever female navy captain, Danuta Kobylińska-Walas aka Żaba, was closely related to Szczecin. After 1989 Round Table talks Szczecin ties to the Baltic were loosened to a significant extent but now they are getting tight again. One proof thereof is Szczecin ZUT’s Museum of Ichtiology that started last week. ZUT, after the merger, expanded and now encompasses this field as well. The inaugurational exhibition shows the world’s sharks, the exhibit pictured included. The museum should show, to the general public, the results of  more than a dozen years of ZUT researchers travels all over the world. And they have species unknown in Poland and Europe to show. The pictures taken by them should complement the exhibitions. And the other picture shows more than satisfactory progress of the Łasztownia’s MCN construction I mentioned the other day.

848-335f6123a0d6920208949824c349d656MCN-Budowa