Piłka jest okrągła…/The ball is round…

… bramki są dwie a trybuny wkrótce będą u nas cztery, bo budowa praktycznie nowego stadionu Pogoni idzie w bardzo dobrym tempie. Oddany do użytku w 1927 jako stadion lekkoatletyczny przetrwał w tej formule (kształt podkowy) aż do dziś. Po wojnie wznowił działalność w 1950 a w 1974 zyskał jupitery o mocy 390 luksów. Był świadkiem wzlotów i upadków Pogoni; imprez masowych, w tym popisów kaskaderskich; odbył się na nim dotąd jedyny Szczecin Rock Festival. A zanim Łasztownia stała się tętniącym życiem miejscem spotkań, przez parę lat, ku utrapieniu okolicznych mieszkańców, odbywały się na nim coroczne huczne imprezy studenckie. Wraz ze wzrostem wymagań licencyjnych był modernizowany, ale aż do teraz nie były to istotne zmiany. Jego płyta mierzy  106×70m. A że teraz doszło jeszcze szkolenie młodzieży, bo i przepisy nakazują klubom mieć przynajmniej jednego wychowanka na boisku,  to centrum szkolenia dla młodzieży zostanie ukończone w pierwszej kolejności. Załączone zdjęcia pokazują postęp robót budowlanych.

… there are two goals and soon we’re having four stands as the construction of de facto new Pogoń stadium goes as scheduled. The stadium, commissioned in 1927 as a track and field one, survived in its horse-shoeesque shape up till now. Re-opened 1950, 1974 gained 390 lux lights. It saw ups and downs of Pogoń Szczecin football club; mass events in it stuntsmen show; only one Szczecin Rock Festival. And before Łasztownia became a meeting point teeming with people, it held, for several years, a loud yearly student events that were nuisance to nearby residents. As the association’s  requirements grew bigger it was modernized but the changes were hitherto not major. The pitch is 106 meters long, 70 wide. And since now young people training is paramount and clubs need to have at least one their own trainee to training center is gonna be completed first. Images attached show the works progress.

StadionMKS_2StadionMKS